FAB FORUM
vårt nätverk

Föräldrar TILL afrosvenska barn

Med olika bakgrund

Forum för föräldrar till afrosvenska barn grundades för snart tio år sedan, 2012, som en löst sammanhållen diskussionsgrupp på Facebook. Forumet är politiskt obundet. Vi fokuserar på afrosvenska barns rättigheter och utveckling – och stöd till deras föräldrar.  Idag samarbetar vi också med en rad andra nätverk och organisationer, kring frågor som rör barn och föräldrar.
Våra medlemmar är en blandad grupp av personer från hela Sverige (och Norden) med olika bakgrund, etnicitet, familjekonstellationer, politiska åsikter och halter av melanin i huden. Det vi har gemensamt är att vi alla är föräldrar eller vårdnadshavare till just afrosvenska barn och ungdomar.
I forumet delar vi tips om allt från hur en sköter afrohår till hur och var vi hittar litteratur, film, leksaker och positiva förebilder för våra barn. Vi diskuterar också vithetsprivilegier, afrofobi och hur föräldrar med annan etnicitet än sitt barn kan behöva tänka för att hjälpa barnet växa upp till en stark och självständig individ som tycker om sig själv. 
OM oss i media

LÄNKAR

Våra medlemmar och talespersoner har blivit intervjuade,  deltagit i debatter, träffat Jämställdhetsministern, samtalat med Barnombudsmannen och berättat om vårt arbete för personer som arbetar socialt. Här kommer några länkar till mer information om vad vi arbetar med. 

Rapporter, Antirasism på jobbet