FAB FORUM
Vårt nätverk

Med olika bakgrund

Forum för föräldrar till afrosvenska barn är numera en stiftelse, men grundades för över tio år sedan, 2012, som en löst sammanhållen diskussionsgrupp på Facebook. Forumet är politiskt obundet. Vi fokuserar på afrosvenska barns rättigheter och utveckling – och stöd till deras föräldrar. Idag samarbetar vi med en rad andra nätverk och organisationer, samt med experter inom juridik och psykologi, kring frågor som rör barn och föräldrar. 
Våra medlemmar är en blandad grupp av föräldrar från hela Sverige (och Norden) med olika bakgrund, etnicitet, familjekonstellationer, politiska åsikter och halter av melanin i huden. Det vi har gemensamt är att vi alla är föräldrar eller vårdnadshavare till just afrosvenska barn och ungdomar.
I forumet delar vi tips om allt från hur en sköter afrohår till hur och var vi hittar litteratur, film, leksaker och positiva förebilder för våra barn. Vi diskuterar också vithetsprivilegier, afrofobi och hur föräldrar med annan etnicitet än sitt barn kan behöva tänka för att hjälpa barnet växa upp till en stark och självständig individ som tycker om sig själv.
Vi arrangerar också föräldrakurser.

Grundkurs för föräldrar till icke vita barn – köp e-boken!

Stöd i vardagen

Vår community

Afrosvenska barns utsatthet börjar redan på BB. Därför måste kraven och kunskaperna höjas på framför allt förskolor och skolor, för att alla barn ska få möjlighet att känna tillhörighet och trygghet under sin uppväxt. 
Vårt forums roll är att stötta och stärka föräldrar och barn. Tillsammans med andra organisationer arbetar vi aktivt för att synliggöra mikroaggressioner, anti-svart rasism, strukturer som diskriminerar och reproducerar maktordningar och normer. Vi vill kunna ge praktiska råd, delta i dialog med myndigheter och skolor, bygga mentorskap, samt titta närmare på sånt som den vita majoriteten i Sverige inte alltid uppfattar som rasistiskt eller grundat i negativa idéer om icke svenskhet. Vi genomför också olika aktioner, exempelvis Skoluppropet inför skolstarten 2020.
OM oss i media

LÄNKAR

Våra medlemmar och talespersoner har blivit intervjuade, deltagit i debatter, träffat Jämställdhetsministern, samtalat med Barnombudsmannen och berättat om vårt arbete för personer som arbetar socialt. Här kommer några länkar till mer information om vad vi arbetar med.

Rapporter, Antirasism på jobbet